SIA Madonas namsaimnieks publiskā informācija

Publikojamā informācija
Publiskošanas biežums Publicētā informācija
Atalgojuma politikas principi Vienu reizi gadā Atalgojuma politikas pamatprincipi
Zvērināta revidenta pārbaudīts gada pārskats Vienu reizi gadā 2018.gads

2019.gads

Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā Vienu reizi gadā Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā no  2016.-2019.gadam
Finanšu mērķu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti Vienu reizi gadā
Informācija par organizatorisko struktūru Pastāvīgi Organizatoriskās struktūras shēma
SIA „Madonas namsaimnieks” vidēja termiņa darbības stratēģija 2018.-2020.gadam Pastāvīgi Vidēja termiņa darbības Stratēģija
Informācija par īpašuma struktūru Pastāvīgi SIA „Madonas namsaimnieks” 100% apmērā ir Madonas novada pašvaldības kapitālsabiedrība.
Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem Pastāvīgi Nav saņemti un nav veikti ziedojumi (dāvinājumi)
Zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par trim, sešiem, deviņiem un divpadsmit mēnešiem Vienu reizi ceturksnī 2020.gada I.cet.