Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju sadzīves atkritumu konteinera (-u) izvešana notiek pamatojoties uz dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma vai mājas kontaktpersonas iesnieguma pamata. Savukārt, privātmājām –  atbilstoši līguma noteikumiem.