Priežu iela 13, Madonā, Madonas novadā

2023.gada 20.septembrī ir pabeigti būvdarbu energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu realizācija daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Priežu ielā 13, Madonā.

2023.gada 26.septembrī ir saņemts būvvaldes atzinums par ekspluatāciju.

Iepirkuma procedūras rezultātā darbus veica SIA “Solart būve”, būvkomersa reģ.Nr.15017

Projekta ietvaros tika veikta pagraba pārseguma siltināšana, daļēja bēniņu siltināšana, jumta siltināšana, gala sienu siltināšana, ārsienu siltināšana, logu nomaiņa dzīvokļos (pēc nepieciešamības), logu nomaiņa pagrabā, lodžiju stiklošana, esošo norobežojošo konstrukciju (margu) nomaiņa, ventilācijas šahtu tīrīšana, ventilācijas sistēmas pārbūve dzīvokļos, ventilācijas skursteņu virs jumta daļu remonts, ventilācijas kanālu jumtiņu uzstādīšana, kanalizācijas ventilācijas izvadu atjaunošana, apmales atjaunošana pa mājas perimetru, apkures guļvadu un stāvvadu nomaiņa, sildķermeņu nomaiņa dzīvokļos, termovārstu un termogalvu uzstādīšana.

Kopējās projekta izmaksas EUR 803 758,76 (t.sk. būvdarbi, būvuzraudzība, autoruzraudzība, projekta vadība). Saskaņā ar 01.09.2022. līgumu ar AS “Attīstības finanšu institūciju ALTUM” EUR 401 425,63 tika finansēti no Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF).

Veiktie energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi nodrošinās:

  • siltumenerģijas ietaupījumu 102,60 kWh/m2 gadā
  • siltumnīcefekta gāzu samazinājumu 52,48 CO2 ekv.T./gadā.

Veidenbauma iela 18, Madonā, Madonas novadā

2022.gada 18.augustā ir parakstīts līgums ar AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” par Eiropas Savienības finansējuma piešķiršanu EUR 305 032,73 no Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Veidenbauma ielā 18, Madonā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai. Projekta ietvaros tiks veikta ārsienu siltināšana un ventilējamas fasādes sistēmas izveidošana, cokola siltināšana, bruģētas apmales atjaunošana, pagraba pārseguma siltināšana, bēniņu pārseguma siltināšana un bēniņu lūkas nomaiņa, lodžijas izvirzījuma pārseguma siltināšana izveidojot jauno koka jumta konstrukciju, visu esošo logu nomaiņa pret jauniem PVC logiem, pagrabstāva logu nomaiņa ar vēdināšanas restēm logu rāmjos, pagrabā izveidojami vēdināšanas atveres ar resti, vējtvera ārējo un iekšējo durvju, kā arī pagraba ārdurvju nomaiņa, kāpņu telpu kosmētiskais remonts, ieejas lieveņa un kāpņu (no ceļa puses) atjaunošana, pagraba ieejas mezgla atjaunošana, centralizētas apkures sistēmas atjaunošana, ventilācijas sistēmas atjaunošana, ūdensvada un kanalizācija iekšējo tīklu atjaunošana un pārbūve, pagraba elektroapgādes iekšējo tīklu atjaunošana.

Kopējās projekta izmaksas EUR 610 065,47 (t.sk. būvdarbi, būvuzraudzība, autoruzraudzība, projekta vadība).

Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana nodrošinās:

Siltumenerģijas ietaupījumu 79,19 kWh/m2 gadā

Siltumnīcefekta gāzu samazinājumu 33,38 CO2 ekv.T./gadā

Iepirkuma procedūras rezultātā darbus veiks SIA “BUILDER INDUSTRY”, būvkomersa reģ.Nr.8776 – R.

Gaujas iela 26, Madonā, Madonas novadā

2021.gada 3.decembrī ir pabeigti būvdarbu energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu realizācija daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Gaujas ielā 26, Madonā.

2021.gada 16.decembrī ir saņemts būvvaldes atzinums par ekspluatāciju.

Iepirkuma procedūras rezultātā darbus veica SIA “Trast Būve”, būvkomersanta reģ.Nr.13624.

Projekta ietvaros tika veikta fasādes un cokola siltināšana un to apmešana ar dekoratīvo apmetumu, logu un ārdurvju nomaiņa, lodžiju aizstiklošana, pagraba pārseguma siltināšana, bēniņu pārseguma siltināšana, jumta atjaunošana. Ēkas galvenās ieejas mezglu pārbūve. Iekšējās apkures sistēmas renovācija, ūdens apgādes skaitītāju, ar attālinātu nolasīšanas iespēju, uzstādīšana, kanalizācijas izvadu nomaiņa pagrabstāvā, ventilācijas kanālu tīrīšana un atjaunošana bēniņu daļā.

Kopējās projekta izmaksas EUR 366 605,41 (t.sk. būvdarbi, būvuzraudzība, autoruzraudzība, projekta vadība). Saskaņā ar 25.11.2020. līgumu ar AS “Attīstības finanšu institūciju ALTUM” EUR 183 302,70 tika finansēti no Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF).

Veiktie energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi nodrošinās:

  • siltumenerģijas ietaupījumu 75,76 kWh/m2 gadā
  • siltumnīcefekta gāzu samazinājumu 31,25 CO2 ekv.T./gadā.

Saules iela 49A, Madonā, Madonas novadā

2021.gada 16.novembrī ir pabeigti būvdarbu energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu realizācija daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai Saules ielā 49A, Madonā.

2021.gada 30.novembrī ir saņemts būvvaldes atzinums par ekspluatāciju.

Iepirkuma procedūras rezultātā darbus veica SIA “BUILDER INDUSTRY”, būvkomersa reģ.Nr.8776 – R.

Projekta ietvaros tika veikta ēkas cokola daļas un pamatu siltināšana, logu, durvju bloku montāža, pārlikšana, skursteņu spiču atjaunošana, jumta seguma atjaunošana, fasādes, bēniņu grīdas un  pagraba pārseguma siltināšana, ieejas mezglu atjaunošana, inženierkomunikāciju šahtu sienu konstrukciju izbūve, kāpņu telpu kosmētiskais remonts, centralizētās apkures sistēmas izbūve un ventilācijas sistēmas atjaunošana, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas renovācija, elektroapgādes iekšējo tīklu atjaunošana, siltumtrases pievada izbūve.

Kopējās projekta izmaksas EUR 444 606,68 (t.sk. būvdarbi, būvuzraudzība, autoruzraudzība, projekta vadība).

Saskaņā ar 18.01.2021. līgumu ar AS “Attīstības finanšu institūciju ALTUM” EUR 214 326,72 tika finansēti no Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF).

Veiktie energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi nodrošinās:
⦁ siltumenerģijas ietaupījumu 125,00 kWh/m2 gadā
⦁ siltumnīcefekta gāzu samazinājumu 38,27 CO2 ekv.T./gadā

Augu iela 24, Madonā, Madonas novadā

2021.gada 2.novembrī ir pabeigti būvdarbu energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu realizācija daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Augu ielā 24, Madonā.

2021.gada 9.novembrī ir saņemts būvvaldes atzinums par ekspluatāciju.

Iepirkuma procedūras rezultātā darbus veica SIA “BUILDER INDUSTRY”, būvkomersa reģ.Nr.8776 – R.
Projekta ietvaros tika veikta ārsienu, pagraba pārseguma, ēkas cokola daļas un pamatu siltināšana, logu, durvju nomaiņa un jumta siltināšana un seguma nomaiņa, iekšējās apkures sistēmas renovācija, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas renovācija, ventilācijas kanālu tīrīšana.

Kopējās projekta izmaksas EUR 315 608,77 (t.sk. būvdarbi, būvuzraudzība, autoruzraudzība, projekta vadība). Saskaņā ar 12.11.2020. līgumu ar AS “Attīstības finanšu institūciju ALTUM” EUR 140 662,50 tika finansēti no no Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF).

Veiktie energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi nodrošinās:
⦁ siltumenerģijas ietaupījumu 69,14 kWh/m2 gadā
⦁ siltumnīcefekta gāzu samazinājumu 23,77 CO2 ekv.T./gadā