Delarētās / faktiski dzīvojošās personas īpašumā

Ar šo es daru Jums zināmu, ka manā privātajā dzīvoklī / mājā :

dzīvo:

0 + 1 = ?