Informatīvās uzlīmes, kas izvietotas uz dalīto atkritumu konteineriem Madonas pilsētā un novadā.

Bīstamo atkritumu savākšana un izvešana

Nolietojušās elektriskās un elektroniskās iekārtas ( sadzīves elektrotehnika, piem., monitori, televizori, ledusskapji un saldētavas u.c.), baterijas ir sadzīvē radušie bīstamie atkritumi, kas jāsavāc atsevišķi un jānogādā SIA „Madonas Namsaimnieks” Augu ielā 29, Madonā. Tie jānovieto konteinerā, kas paredzēts elektroprecēm un elektroizstrādājumiem. Šos atkritumus var nodot bezmaksas vai arī pieteikt to izvešanu zvanot uz tālruņa numuru: 64807077. Izvešana ir maksas pakalpojums, un tās izmaksas tiek noteiktas, ņemot vērā veicamo attālumu un pavadīto laiku.

Nododot elektropreces utilizācijai, tām jābūt neizjauktām, proti, ledusskapim jābūt ar kompresoru, televizoram – ar kineskopu, datoram – ar mātes plati u.tml. Ja elektroprece būs izjaukta un visas otrreizējai pārstrādei derīgās sastāvdaļas izņemtas, atkritumu apsaimniekotājs par tās utilizāciju var pieprasīt samaksu kā par sadzīves atkritumiem.

Konteineros, kas paredzēti elektroprecēm un elektroizstrādājumiem, nedrīkst novietot izlietotus printeru kārtridžus, apgaismes iekārtas un luminiscētās spuldzes.