Atkritumu apsaimniekošanas nozare ir viena no svarīgākajām nozarēm valstī un atkritumu apsaimniekošanas sistēma viens no būtiskākajiem virzieniem ES un Latvijas likumdošanā vides aizsardzības un resursu labas pārvaldības un apsaimniekošanas jomā.

Madonas novada pirmajā atkritumu apsaimniekošanas zonā, (ko apkalpo SIA Madonas namsaimnieks), ar 01.07.2022. noteikta šāda sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas kārtība. Maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu tiek aprēķināta summējot maksu par sadzīves atkritumu savākšanu (pastāvīgā daļa) un to noglabāšanu (mainīgā daļa).

 • Pastāvīgā daļa:

Maksa par atkritumu viena kubikmetra savākšanu noteikta saskaņā ar Madonas novada pašvaldības pirmajai atkritumu apsaimniekošanas zonai apstiprināto tarifu – 13.75 EUR/m3, papildus aprēķinot PVN.

 • Mainīgā daļa:

Maksa par atkritumu viena kubikmetra noglabāšanu tiek noteikta norēķinu periodā (mēnesī vai ceturksnī) Vidusdaugavas atkritumu apsaimniekošanas poligonā nodoto atkritumu kopējo svaru (tonnās) reizinot ar Sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprināto atkritumu noglabāšanas tarifu Vidusdaugavas atkritumu apsaimniekošanas poligonā (94.37 EUR/t) un izdalot ar norēķinu periodā savākto atkritumu daudzumu (kubikmetros), papildus aprēķinot PVN.

Sadzīves atkritumu konteineru mazgāšana

Madonas novada pašvadības saistošo noteikumu Nr.4, punkts 4.1.11. nosaka, ka  atkritumu radītāju pienākums ir uzturēt lietošanā nodotās tvertnes (atkritumu konteinerus) tīrus un lietošanas kārtībā.

SIA Madonas namsaimnieks piedāvā veikt Madonas pilsētas daudzīvokļu mājām piesaistīto atkritumu tvertņu mazgāšanu un dezinfekciju. Pakalpojumu cena 1,1 m 3 konteinera apstrādei 18,00 eur +PVN (21%).

Konteineru mazgāšanu var pieteikt:

Svarīgi!

Nolietojušās elektriskās un elektroniskās iekārtas (sadzīves elektrotehnika, piem., monitori, televizori, ledusskapji un saldētavas u.c.), baterijas ir sadzīvē radušie bīstamie atkritumi, kas jāsavāc atsevišķi un jānogādā SIA „Madonas Namsaimnieks” Augu ielā 29, Madonā. Tie jānovieto konteinerā, kas paredzēts elektroprecēm un elektroizstrādājumiem. Šos atkritumus var nodot bezmaksas vai arī pieteikt to izvešanu zvanot uz tālruņa numuru: 64807077. Izvešana ir maksas pakalpojums, un tās izmaksas tiek noteiktas, ņemot vērā veicamo attālumu un pavadīto laiku.

Nododot elektropreces utilizācijai, tām jābūt neizjauktām, proti, ledusskapim jābūt ar kompresoru, televizoram – ar kineskopu, datoram – ar mātes plati u.tml. Ja elektroprece būs izjaukta un visas otrreizējai pārstrādei derīgās sastāvdaļas izņemtas, atkritumu apsaimniekotājs par tās utilizāciju var pieprasīt samaksu kā par sadzīves atkritumiem.

Konteineros, kas paredzēti elektroprecēm un elektroizstrādājumiem, nedrīkst novietot izlietotus printeru kārtridžus, apgaismes iekārtas un luminiscētās spuldzes.

Ielāgo!

 • Atkritumu maisi

  Visiem Madonas novada iedzīvotājiem, kuri noslēguši līgumus ar SIA Madonas namsaimnieks un sadzīves atkritumu apsaimniekošanai izvēlējušies trafarētos maisus, par pakalpojumu tiek izrakstīts priekšapmaksas rēķins. Viena sadzīves atkritumu savākšanai paredzētā maisa cena ir 1,85 EUR (ieskaitot PVN). Cenā ietilpst trafarēto atkritumu maisu izvešana no līgumā norādītās vietas un sadzīves atkritumu noglabāšana. Trafarētie atkritumu maisi ir paredzēti Madonas novada iedzīvotājiem, kuriem ir sezonāla rakstura atkritumu izvešana, vai arī ceļu apstākļu dēļ ir grūtības iebraukt lauku sētā.

 • Atkritumu konteineros nedrīkst izbērt

  • Karstus pelnus;
  •  Akmeņus, celtniecības būvgružus, izdedžus;
  •  Kokmateriālu zāģēšanas atkritumus, koku zarus, lapas lapkritī, autotransporta riepas;
  •  Lielgabarīta priekšmetus;
  •  Šķidros atkritumus;
  •  Medicīniska un veterināra rakstura atkritumus;
  •  Radioaktīvas vielas, toksiskas vielas dzīvsudraba lampas;
  •  Sprāgstošus un pašaizdegošus savienojumus, toksiskas vielas.