Saules iela 49A, Madonā, Madonas novadā

2021.gada 18.janvārī ir parakstīts līgums ar AS “Attīstības finanšu institūciju ALTUM” par Eiropas Savienības finansējuma piešķiršanu EUR 214 326,72 no Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Saules ielā 49A, Madonā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai. Projekta ietvaros tiks veikta ēkas cokola daļas un pamatu siltināšana, logu, durvju bloku montāža, pārlikšana, skursteņu spiču atjaunošana, jumta seguma atjaunošana, fasādes, bēniņu grīdas un  pagraba pārseguma siltināšana, ieejas mezglu atjaunošana, inženierkomunikāciju šahtu sienu konstrukciju izbūve, kāpņu telpu kosmētiskais remonts, centralizētās apkures sistēmas izbūve un ventilācijas sistēmas atjaunošana, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas renovācija, elektroapgādes iekšējo tīklu atjaunošana, siltumtrases pievada izbūve.

Kopējās projekta izmaksas EUR 444 606,68 (t.sk. būvdarbi, būvuzraudzība, autoruzraudzība, projekta vadība).

Veiktie energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi nodrošinās:
⦁ siltumenerģijas ietaupījumu 125,00 kWh/m2 gadā
⦁ siltumnīcefekta gāzu samazinājumu 61,69 CO2 ekv.T./gadā

Iepirkuma procedūras rezultātā darbus veiks SIA “BUILDER INDUSTRY”, būvkomersa reģ.Nr.8776 – R.

Gaujas iela 26, Madonā, Madonas novadā

2020.gada 25.novembrī ir parakstīts līgums ar AS “Attīstības finanšu institūciju ALTUM” par Eiropas Savienības finansējuma piešķiršanu EUR 183 302,70 no Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Gaujas ielā 26, Madonā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai. Projekta ietvaros tiks veikta fasādes un cokola siltināšana un to apmešana ar dekoratīvo apmetumu, logu un ārdurvju nomaiņa, lodžiju aizstiklošana, pagraba pārseguma siltināšana, bēniņu pārseguma siltināšana, jumta atjaunošana. Ēkas galvenās ieejas mezglu pārbūve. Iekšējās apkures sistēmas renovācija, ūdens apgādes skaitītāju, ar attālinātu nolasīšanas iespēju, uzstādīšana, kanalizācijas izvadu nomaiņa pagrabstāvā, ventilācijas kanālu tīrīšana un atjaunošana bēniņu daļā.

Kopējās projekta izmaksas EUR 366 605,41 (t.sk. būvdarbi, būvuzraudzība, autoruzraudzība, projekta vadība).

Veiktie energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi nodrošinās:
⦁ siltumenerģijas ietaupījumu 75,76  kWh/m2 gadā
⦁ siltumnīcefekta gāzu samazinājumu 46,78 CO2 ekv.T./gadā

Iepirkuma procedūras rezultātā darbus veiks SIA “Trast Būve”, būvkomersanta reģ.Nr.13624.

Augu iela 24, Madonā, Madonas novadā

2020.gada 12.novembrī ir parakstīts līgums ar AS “Attīstības finanšu institūciju ALTUM” par Eiropas Savienības finansējuma piešķiršanu EUR 140 662,50 no Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Augu ielā 24, Madonā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai. Projekta ietvaros tiks veikta ārsienu, pagraba pārseguma, ēkas cokola daļas un pamatu siltināšana, logu, durvju nomaiņa un jumta siltināšana un seguma nomaiņa, iekšējās apkures sistēmas renovācija, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas renovācija, ventilācijas kanālu tīrīšana.

Kopējās projekta izmaksas EUR 316 677,57 (t.sk. būvdarbi, būvuzraudzība, autoruzraudzība, projekta vadība).

Veiktie energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi nodrošinās:
⦁ siltumenerģijas ietaupījumu 69,14  kWh/m2 gadā
⦁ siltumnīcefekta gāzu samazinājumu 39,68 CO2 ekv.T./gadā

Iepirkuma procedūras rezultātā darbus veiks SIA “BUILDER INDUSTRY”, būvkomersa reģ.Nr.8776 – R.