Zverinata revidenta neparbaudits starpperiodu parskats par trim, sešiem, deviniem un divpadsmit menešiem – Parskats par 2. ceturksni